Elektroterapi

 

Vad är elektroterapi?

Elektroterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer där ström används för att påverka kroppens olika vävnader. Det är ett
högteknologiskt instrument med låg- och mellanfrekvent ström, där strömmarna vandrar mellan plus- och minuspol genom plattor man
placerar på djuret, på de ställen som ska behandlas. De olika strömmarna påverkar muskler och vävnader på olika sätt.

Det är mikroströmmar som sänds genom huden till skadad vävnad, den levereras i en styrka om en miljondels ampere vilket ligger mycket
nära den naturliga strömstyrkan som återfinns i djurens celler.

 

Effekter:

Elektroterapin har en smärtlindrande effekt, den ökar genomblödningen lokalt i vävnader och på så sätt får man en avslappnad (istället för
en spänd och hård) muskel. Det stimulerar även läkning genom att öka proteinsyntesen och stimulera cirkulationen av blod och lymfa.
Elektroterapi är bra att använda på djupliggande muskler då den är lite effektivare och mer långvarig än t.ex. massage och ultraljud.

Genom att man tillför mikroström till det skadade området kan kroppens egna bioelektriska strömmar flöda genom vävnaden som
behandlas och på så sätt återställa normal funktion.
Mikroström har också visats öka produktionen av ATP (de energiinnehållande molekyler som driver de flesta av kroppens biosyntetiska
reaktioner) med ca 500%. Det har även visats ha en stimulerande effekt specifikt på glycosaminoglycan-syntesen i samband med
ledartriter och forskning har visat att det har bra effekt vid behandling av osteoartrit i knä.

 

Fördelarna med behandlingen:

Fördelarna med behandlingen är många men i korthet:
- Hjälper till att stimulera läkeprocessen
- Minskar svullnader och ödem
- Reducerar triggerpunkter i muskler
- Reducerar akut och kronisk smärta

Elektroterapin kan även avhjälpa många problem, t.ex. vid:
- Ledinflammationer
- Ledförslitningar
- Muskelskador
- Senskador
- Brosk- och ligamentskador
- Cirkulationsproblem
- Muskelförlamning
- Muskelträning
- Smärtbehandling

 

Comments are closed.