Ultraljudsterapi

 

Vad är ultraljud?

Ultraljud är ljudvågor vars tonhöjd bestäms av frekvensen, det vill säga antalet svängningar per sekund. Ultraljudet tränger in i muskeln,
där det absorberas och ombildas till värme när det passerar genom en mjuk vävnad. Värmen gör att syretillförseln ökar genom att
blodgenomströmningen i muskeln ökar. Ultraljudet kan tränga in så djupt som 20 cm ner i musklerna vilket gör att det kommer åt muskler
som inte en ”vanlig” massör kan komma åt med hjälp av ”handkraft”.

 

Effekter

Med hjälp av forskning har man konstaterat att massage har flera positiva effekter på våra djur, det ger en lugnande effekt, ökar aktiviteten
i hjärnan samt stärker musklernas förmåga att ta upp näring och ökar därför motståndskraften hos djuren. Man kan även konstatera att en
skadad muskel som blivit behandlad med ultraljud i samband med läkningen blir betydligt smidigare än en obehandlad muskel.

Ser man då t.ex. till hästen, som har ca 700 tvärstrimmiga muskler som utgör ca 60% av hästens totala vikt så är det inte konstigt så är
det förståligt att det är skönt att det finns hjälp så de slipper vara ömma och stela i musklerna.

En muskel har två faser, en uppbyggnadsfas och en nedbrytningsfas. Nedbrytningsfasen kommer i och med att muskeln arbetar och
anspänns. Uppbyggnadsfasen sker då muskeln är i vila. Det är därför viktigt att djuret får vila efter träning för att återhämta sig. Ultraljud är
då ett bra sätt för att hjälpa spända muskler att slappna av, då sker återhämtningen lättare och uppbyggnadsprocessen förbättras.

Ultraljudsbehandlingen värmer muskeln inifrån och ut genom micromassage vilket släpper på spänningar och ökan genomströmningen i
muskeln. Detta ger muskeln syre och hjälper djuren att kunna prestera. I samband med den ökade blodgenomströmningen utlöses
hormoner sk. Oxytocin, som verkar lugnande. Det utsöndras också endorfiner, vilka har en smärtstillande effekt.

 

Fördelarna med behandlingen är många och kan avhjälpa olika problem, t.ex.:

- Muskelspänningar
- Muskelömhet
- Problem som uppstått pga felanpassad utrustning (häst)
- Ryggproblem
- Koordinationssvårigheter
- Stela leder
- Gallor
- Återhämtning efter skada, rehabilitering
- Återhämtning efter träning och tävling

Djuren känner oftast ingenting under behandlingen vilket gör att de oftast (även de som spänner sig vid ”vanlig massage”) slappnar av och
kan vara mottagliga för behandling. Däremot kan de bli trötta dagen efter behandling och få lite träningsvärk.

Det finns dock några få tillfällen då ultraljud inte bör användas. Vilket kan vara vid hög feber, dräktighet, akuta frakturer eller om djuret bär
på smittsam sjukdom.

Comments are closed.