BEHANDLINGAR

Akupunktur

Akupunktur är en mångtusenårig kinesisk metod för att få kroppen att läka sig själv. Det används som förebyggande medicin och som behandling av skador och sjukdomar.

Enligt den kinesiska filosofin är ohälsa ett resultat av obalans av energier i kroppen vilketakupunkturen ska balansera och minska smärtan så kroppen får en möjlighet att läka.


Akupunktur innebär att man sticker in tunna sterila engångsnålar på bestämda punkter i kroppen, symtomen/smärtan på djuret avgör vilka punkter man behandlar och man använder sig oftast av både närliggande punkter och punkter som ligger långt ifrån det område där djuret visar smärta. Nålarna sticks in olika djupt och får sitta under en viss tid (beroende på orsak till behandlingen) men upp till 30 minuter. De flesta djur reagerar inte märkvärt på behandlingen men det kan förekomma just när nålen penetrerar huden. Man upprepar oftast behandlingen några gånger för att smärtlindring ska erhållas.

Effekter:

Akupunktur har länge använts som en stimulering till att kroppen ska läka på egen hand och det har visat sig vara mycket effektivt. Det är när en nål sticks in i en akupunkturpunkt som impulser sänds genom tunna nerver, från det behandlade området till ryggmärgen och vidare till hjärnan och som svar på impulserna börjar det centrala nervsystemet öka produktionen av olika ämnen, t.ex. endorfiner (kroppens eget morfin, som bl.a. minskar smärta).  Dessutom ökar blodcirkulationen i det område där nålen sitter.

Efter akupunktur känns musklerna oftast mycket avspända, dock är det individuellt hur snabbt reaktionerna startar vilket gör att effekten kan dröja. Effekten av akupunktur kan till stor del liknas vid det man kan se vid muskelarbete, som träning.

 

Fördelarna med behandlingarna är många:

– Endorfin frisätts – kroppens eget morfin (smärtstillande ämne)
– Oxytocin frisätts – kroppens egna ”lugn och ro” hormoner
– Kroppseget kortison ökar och har en antiinflammatorisk effekt
– Immunförsvaret förbättras
– Blodcirkulationen i spända muskler ökar


Akupunktur kan avhjälpa många problem, t.ex. vid:
– Rörelsesmärtor av muskulärt ursprung
– Artros
– Hälta och ryggproblem
– Muskel eller nervsjukdomar/skador
– Läkningsprocessen påskyndas vid diskbråck
– Fång

Djupvågsbehandling

Genom att använda en djupvågsmaskin som genererar 1200 harmoniska pulsationer per minut skapas vågor som sprids genom fascia som ringar på vatten så att stora områden kan behandlas snabbt, både djupt och brett.

Fascia är ett nätverk av bindväv, utan början och slut, som inkapslar alla delar av kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler.

Fascia ansvarar för mer än en tredjedel av rörelsessystemet och är avgörande för både stötdämpning samt återhämtning och cellregenerering

Behandlingen ökar rörligheten och är avkopplande, underlättar smärta och spänning, förbättrar cirkulationen och ökar vätskeflödet, vilket hjälper kroppen att läka sig själv.


Fördelarna med behandlingen:

– ökar rörligheten
– förbättrar cirkulationen
– ökar vätskeflödet
– underlättar smärta och spänning

Elektroterapi

Elektroterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer där ström används för att påverka kroppens olika vävnader. Det är ett högteknologiskt instrument med låg- och mellanfrekvent ström, där strömmarna vandrar mellan plus- och minuspol genom plattor man placerar på djuret, på de ställen som ska behandlas. De olika strömmarna påverkar muskler och vävnader på olika sätt.


Det är mikroströmmar som sänds genom huden till skadad vävnad, den levereras i en styrka om en miljondels ampere vilket ligger mycket nära den naturliga strömstyrkan som återfinns i djurens celler.


Effekter:

lektroterapin har en smärtlindrande effekt, den ökar genomblödningen lokalt i vävnader och på så sätt får man en avslappnad (istället för en spänd och hård) muskel. Det stimulerar även läkning genom att öka proteinsyntesen och stimulera cirkulationen av blod och lymfa. Elektroterapi är bra att använda på djupliggande muskler då den är lite effektivare och mer långvarig än t.ex. massage och ultraljud.

Genom att man tillför mikroström till det skadade området kan kroppens egna bioelektriska strömmar flöda genom vävnaden som
behandlas och på så sätt återställa normal funktion.
Mikroström har också visats öka produktionen av ATP (de energiinnehållande molekyler som driver de flesta av kroppens biosyntetiska reaktioner) med ca 500%. Det har även visats ha en stimulerande effekt specifikt på glycosaminoglycan-syntesen i samband med ledartriter och forskning har visat att det har bra effekt vid behandling av osteoartrit i knä.


Fördelarna med behandlingen:

Fördelarna med behandlingen är många men i korthet:
– Hjälper till att stimulera läkeprocessen
– Minskar svullnader och ödem
– Reducerar triggerpunkter i muskler
– Reducerar akut och kronisk smärta

Elektroterapin kan även avhjälpa många problem, t.ex. vid:
– Ledinflammationer
– Ledförslitningar
– Muskelskador
– Senskador
– Brosk- och ligamentskador
– Cirkulationsproblem
– Muskelförlamning
– Muskelträning
– Smärtbehandling

Ultraljudsbehandling

Ultraljud är ljudvågor vars tonhöjd bestäms av frekvensen, det vill säga antalet svängningar per sekund. Ultraljudet tränger in i muskeln,
där det absorberas och ombildas till värme när det passerar genom en mjuk vävnad. Värmen gör att syretillförseln ökar genom att
blodgenomströmningen i muskeln ökar. Ultraljudet kan tränga in så djupt som 20 cm ner i musklerna vilket gör att det kommer åt muskler
som inte en ”vanlig” massör kan komma åt med hjälp av ”handkraft”.


Effekter

Med hjälp av forskning har man konstaterat att massage har flera positiva effekter på våra djur, det ger en lugnande effekt, ökar aktiviteten i hjärnan samt stärker musklernas förmåga att ta upp näring och ökar därför motståndskraften hos djuren. Man kan även konstatera att en skadad muskel som blivit behandlad med ultraljud i samband med läkningen blir betydligt smidigare än en obehandlad muskel.

Ser man då t.ex. till hästen, som har ca 700 tvärstrimmiga muskler som utgör ca 60% av hästens totala vikt så är det inte konstigt så är det förståligt att det är skönt att det finns hjälp så de slipper vara ömma och stela i musklerna.


En muskel har två faser, en uppbyggnadsfas och en nedbrytningsfas. Nedbrytningsfasen kommer i och med att muskeln arbetar och anspänns. Uppbyggnadsfasen sker då muskeln är i vila. Det är därför viktigt att djuret får vila efter träning för att återhämta sig. Ultraljud är då ett bra sätt för att hjälpa spända muskler att slappna av, då sker återhämtningen lättare och uppbyggnadsprocessen förbättras.

Ultraljudsbehandlingen värmer muskeln inifrån och ut genom micromassage vilket släpper på spänningar och ökan genomströmningen i muskeln. Detta ger muskeln syre och hjälper djuren att kunna prestera. I samband med den ökade blodgenomströmningen utlöses hormoner sk. Oxytocin, som verkar lugnande. Det utsöndras också endorfiner, vilka har en smärtstillande effekt.


Fördelarna med behandlingen är många och kan avhjälpa olika problem, t.ex.:

– Muskelspänningar
– Muskelömhet
– Problem som uppstått pga felanpassad utrustning (häst)
– Ryggproblem
– Koordinationssvårigheter
– Stela leder
– Gallor
– Återhämtning efter skada, rehabilitering
– Återhämtning efter träning och tävling


Djuren känner oftast ingenting under behandlingen vilket gör att de oftast (även de som spänner sig vid ”vanlig massage”) slappnar av och kan vara mottagliga för behandling. Däremot kan de bli trötta dagen efter behandling och få lite träningsvärk.

Det finns dock några få tillfällen då ultraljud inte bör användas. Vilket kan vara vid hög feber, dräktighet, akuta frakturer eller om djuret bär på smittsam sjukdom.